کمیته علمی و داوران

  پروفسور داود دومیری گنجی
  پروفسور داود دومیری گنجی

  ریاست کنفرانس

  ریاست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 

  دکتر فرید صمصامی خداداد
  دکتر فرید صمصامی خداداد

  دبیر علمی

  مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 

  دکتر فخرالدین نظری
  دکتر فخرالدین نظری

  عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 

   دکتر قدیر اسماعیلی
  دکتر قدیر اسماعیلی

  عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 

  دکتر سید سعید موسوی
  دکتر سید سعید موسوی

  عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 

  دکتر محمد جواد عمادی
  دکتر محمد جواد عمادی

  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دکتر مصطفی منعمی زاده
  دکتر مصطفی منعمی زاده

  عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور   

  دکتر محمد جواد عسگری
  دکتر محمد جواد عسگری

  عضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه   

   دکتر حامد فهری
  دکتر حامد فهری

  عضو هیئت علمی دانشگاه زابل   

  دکتر سید مهدی رخت اعلا
  دکتر سید مهدی رخت اعلا

  عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان   

  دکتر اباذر تقی زاده
  دکتر اباذر تقی زاده

  عضو هیئت علمی دانشگاه همدان

  دکتر محمد اسلامی
  دکتر محمد اسلامی

  عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

  دکتر سجاد تقوایی
  دکتر سجاد تقوایی

  عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

  دکتر آرش عابدی
  دکتر آرش عابدی

  مدیر عامل شرکت هوشمند بنیان طرح و نور پارسه

  بهرام قربانی
  بهرام قربانی

  عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

   مهندس سیدرضا جعفری
   مهندس سیدرضا جعفری

   دبیر اجرایی

   رئیس موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

   مهندس محدثه کریمی
   مهندس محدثه کریمی

   مسئول دبیرخانه

   دکتر آرش عابدی
   دکتر آرش عابدی

   مدیر روابط عمومی

   مهندس مریم کریمی خرمی
   مهندس مریم کریمی خرمی

   مسئول کمیته هماهنگی

   مهندس فهیمه بنجویی
   مهندس فهیمه بنجویی

   کارشناس ارشد داوری

   مهندس ایمان دیرین
   مهندس ایمان دیرین

   مسئول کمیته فناوری

   مهندس مریم کریمی
   مهندس مریم کریمی

   کارشناس تبلیغات

   مهندس سعید زارع
   مهندس سعید زارع

   کارشناس آموزش

   دکتر فرشید خداداد
   دکتر فرشید خداداد

   کمیته داوران

   دکتر مصطفی نوری ابوذری
   دکتر مصطفی نوری ابوذری

   کمیته داوران

   دکتر مهدی صبری
   دکتر مهدی صبری

   کمیته داوران

   دکتر علیرضا سروش
   دکتر علیرضا سروش

   کمیته داوران

   دکتر مهدی رضوانی توکل
   دکتر مهدی رضوانی توکل

   کمیته داوران

   دکتر امین قادسی
   دکتر امین قادسی

   کمیته داوران

   دکتر سید سعید موسوی
   دکتر سید سعید موسوی

   کمیته داوران

   دکتر علی جبار رشیدی
   دکتر علی جبار رشیدی

   کمیته داوران