حمایت و مشارکت در کنفرانس

برگزاری گردهمایی‌های تخصصی با خروجی‌های کاربردی و کیفیت مطلوب و مدنظر جامعۀ صنعت برق،مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات  کشور، از طریق سازماندهی سخنرانی‌های کاربردی‌تخصصی و کارگاه‌های آموزشی ارزشمند و سخنرانی‌های کلیدیِ کارآمد در سطوح عالی، معمولاً هزینه‌های هنگفتی به‌همراه دارد که درعمل، برگزاری آن را بدون حمایت متولّیان این صنعت غیرممکن می‌سازد. ازسوی دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و درنهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند. از این رو دبیرخانه اجرایی چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات به عنوان منظم ترین و بزرگترین گردهمایی این عرصه از مشارکت نهادها و ارگان های عمومی ، موسسات پژوهشی و فناوری ، شرکت ها و موسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم کشور استقبال نموده و با ارائه خدمات زير از نهادها ، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصی و دولتی دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبيرخانه کنفرانس ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم ملی ياري نمایند.

حمایت نوع اول

 • - حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورایعالی کنفرانس
 • - اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور کنفرانس
 • - درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • - اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • - درج نام و لوگو در روی CD  کنفرانس
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس
 • - درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس
 • - امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان
 • - قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی کنفرانس
 • -درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  کنفرانس
 • -امکان ارائه کارگاه آموزشی در کنفرانس
 • - پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها
 • - قرار دادن دو استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • - امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان
 • - درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان کنفرانس
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - دعوت افتخاري از 12 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
 • - قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • - تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن کنفرانس
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر کنفرانس
 • - درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

 

حمایت نوع دوم

 • - درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور کنفرانس
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - اختصاص 20 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • - تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • - درج نام و لوگو در روی CD  کنفرانس
 • - درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس
 • - دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس
 • - قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • - قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • - تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن کنفرانس ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی 
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

حمایت نوع سوم 

 • - درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - درج نام و لوگو در روی CD کنفرانس
 • - اختصاص 10 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • - دعوت افتخاري از 8 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس
 • - قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

حمایت نوع چهارم

 • - درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
 • - قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • - قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 

حمایت نوع پنجم

 • - درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • - قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 

حمایت نوع ششم

 • - درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - دعوت افتخاري از 2 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

توضیحات :

شایان ذکر است که ارائه خدمات فوق به حامیان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی بسته به اولویت ثبت نام و قرارداد می باشد .
ارائه خدمات ترکیبی از حالات 6 گانه نیز با توافق طرفین امکان پذیر من باشد