پیام رئیس کنفرانس

سپاس خداوند بزرگ را که افتخار برگزاری چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات را خواهیم داشت.
هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس علمی به روز نمودن اطلاعات، تبادل دیدگاه‌ها و آشنایی با پیشرفت‌های رشته‌های مهندسی است. برای دستیابی به این امر کمیته برگزاری کنفرانس در نظر دارد از همه اساتید بزرگوار و همکاران ارجمند دعوت نماید تا با ارائه آخرین دستاوردها و تبادل جدیدترین تحقیقات و نوآوری‌های خود و همچنین شرکت در برنامه‌های کنفرانس در برگزاری هر چه با شکوه‌تر این رویداد ملی مشارکت نمایند.
 

پرفسورداود دومیری گنجی

رئیس کنفرانس