نحوه نمایه سازی مقالات

  1. درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس با تیراژ بالا
  2. درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس
  3. امکان چاپ 10 مقاله برتر برگزیده در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد
  4. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
  5. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران
  6. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در در مرکز استناد علمی ایراسیس iraCiC
  7. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID
  8. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)