کارگاه های آموزشی

اصلاح ضریب قدرت و محاسبات بانک خازنی (capacitor bank)

مدرس: دکتر محمد صالحی مله(شرکت هوشمند بنیان طرح و نور پارسه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵